Onze website maakt gebruik van cookies om voor u een zo eenvoudig mogelijk gebruik van de website mogelijk te maken. Conform de nieuwe Europese GDPR wetgeving mogen we dit echter alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming. Vandaar dat u telkens de vervelende cookie regel onder in uw scherm getoond krijgt.

Ook voor ons geldt in dit geval helaas: "Leuker kunnen we het niet maken .... "

We hebben echter ons best gedaan om het wel gemakkelijker te maken. Indien u ons toestemming geeft om een dergelijke cookie te plaatsen door rechts onder in het scherm op "OK" te klikken dan leggen we uw keuze voor het komende jaar vast.

Omdat we van niemand een open-einde goedkeuring vragen zal uw toestemming over een jaar zijn geldigheid verliezen waardoor u daarna opnieuw wordt gevraagd uw goedkeuring te bevestigen.

Het staat u natuurlijk vrij om in het geheel geen cookies te acepteren door op "Niet akkoord" te klikken. Helaas kunnen we dan niet garanderen dat u alles op onze website probleemloos zult kunnen gebruiken.