Er kan voor worden gekozen om aan de buitenzijde van de poort een intercom aan te brengen waardoor bezoekers zich kunnen melden. Vaak wordt een dergelijke oplossing gecombineerd met een camera zodat ook kan worden geverifieerd wie er aan de poort staat.

Een andere mogelijkheid is om de intercomfunctie te combineren met een code bedienpaneel zodat een selecte groep personen via de aan hun toegekende code de poort kan openen.